Xtremcoin’e ait Token yani XTR artık yayına açılmak için hazır. Xtremcoin içerisinde (Internal) site içi transfer ve aynı zamanda (External) site dışına kendi özel cüzdan hizmetlerinize gönderebileceğiniz şekilde tasarlaması tramamlandı. Xtremcoin Token Geliyoo şirketinin geliştirmiş olduğu Ethereum altyapısı üzerinde oluşturulmuş bir akıllı kontrattır. Bu kontrat sadece Token olmak için tasarlanmıştır.

Xtremcoin Ticaret Platformunda kullanılmak üzere Xtremcoin‘in gelişmesine, ileri seviyede bir çalışma haline gelmesine olanak tanıyacak bir çalışma olarak kullanılacaktır. Xtremcoin’e ait Token çalışmasını direk olarak kendi MetaMask yada Misk cüzdanlarınıza da alabilirsiniz. Xtremcoin Contrat adresine göndereceğiniz Ethereum otomatik olarak dönüştürülecek ve size Xtremcoin olarak dönecektir. Önemli bir uyarı lütfen değişim sitelerinden Bitstamp, Coinbase veya Cex gibi firmalardan gönderi yapmayınız.

Bu değişim platformlarından yapacağınız Ethereum gönderileri mevduatlarınızı kaybetmenize sebep olacaktır. Xtremcoin Smart Contract örneği aşağıda verilmiştir.


pragma solidity ^0.4.19;

contract SafeMath{
function safeMul(uint a, uint b) internal returns (uint) {
uint c = a * b;
assert(a == 0 || c / a == b);
return c;
}

function safeDiv(uint a, uint b) internal returns (uint) {
assert(b > 0);
uint c = a / b;
assert(a == b * c + a % b);
return c;
}

function safeSub(uint a, uint b) internal returns (uint) {
assert(b <= a); return a – b; } function safeAdd(uint a, uint b) internal returns (uint) { uint c = a + b; assert(c >= a);
return c;
}
function assert(bool assertion) internal {
if (!assertion) {
throw;
}
}
}

contract ERC20{

function totalSupply() constant returns (uint256 totalSupply) {}
function balanceOf(address _owner) constant returns (uint256 balance) {}
function transfer(address _recipient, uint256 _value) returns (bool success) {}
function transferFrom(address _from, address _recipient, uint256 _value) returns (bool success) {}
function approve(address _spender, uint256 _value) returns (bool success) {}
function allowance(address _owner, address _spender) constant returns (uint256 remaining) {}

event Transfer(address indexed _from, address indexed _recipient, uint256 _value);
event Approval(address indexed _owner, address indexed _spender, uint256 _value);

}

contract Xtremcoin is ERC20, SafeMath{

mapping(address => uint256) balances;

string public name = “Xtremcoin”;
string public symbol = “XTR”;
uint public decimals = 8;
uint256 public CIR_SUPPLY;
uint256 public totalSupply;
uint256 public price;
address public owner;
uint256 public endTime;
uint256 public startTime;

function Xtremcoin(uint256 _initial_supply, uint256 _price, uint256 _cir_supply) {
totalSupply = _initial_supply;
balances[msg.sender] = _initial_supply; // Give all of the initial tokens to the contract deployer.
CIR_SUPPLY = _cir_supply;
endTime = now + 17 weeks;
startTime = now + 15 days;
owner = msg.sender;
price = _price;
}

function balanceOf(address _owner) constant returns (uint256 balance) {
return balances[_owner];
}

function transfer(address _to, uint256 _value) returns (bool success){
require (_to != 0x0); // Prevent transfer to 0x0 address. Use burn() instead
require (balances[msg.sender] > _value); // Check if the sender has enough
require (safeAdd(balances[_to], _value) > balances[_to]); // Check for overflows
balances[msg.sender] = safeSub(balances[msg.sender], _value);
balances[_to] = safeAdd(balances[_to], _value);
Transfer(msg.sender, _to, _value);
return true;
}

mapping (address => mapping (address => uint256)) allowed;

function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) returns (bool success){
var _allowance = allowed[_from][msg.sender];
require (_value < _allowance); require (_to != 0x0); // Prevent transfer to 0x0 address. Use burn() instead require (balances[msg.sender] > _value); // Check if the sender has enough
require (safeAdd(balances[_to], _value) > balances[_to]); // Check for overflows
balances[_to] = safeAdd(balances[_to], _value);
balances[_from] = safeSub(balances[_from], _value);
allowed[_from][msg.sender] = safeSub(_allowance, _value);
Transfer(_from, _to, _value);
return true;
}

function approve(address _spender, uint256 _value) returns (bool success) {
allowed[msg.sender][_spender] = _value;
Approval(msg.sender, _spender, _value);
return true;
}

function allowance(address _owner, address _spender) constant returns (uint256 remaining) {
return allowed[_owner][_spender];
}

modifier during_offering_time(){
if (now < startTime || now >= endTime){
throw;
}else{
_;
}
}

function () payable during_offering_time {
createTokens(msg.sender);
}

function createTokens(address recipient) payable {
if (msg.value == 0) {
throw;
}
uint tokens = safeDiv(safeMul(msg.value, price), 1 ether);
if(safeSub(balances[owner],tokens)>safeSub(totalSupply, CIR_SUPPLY)){
balances[owner] = safeSub(balances[owner], tokens);
balances[recipient] = safeAdd(balances[recipient], tokens);
}else{
throw;
}

if (!owner.send(msg.value)) {
throw;
}
}

}

***********************Xtremcoin’e Ethereum Gönderebileceğiniz Akıllı Kontrat Adresi***************

0x619de4f05fe07522de2bdcf2daeb1a23da8c0bb4

***************************************************************************************************

Aynı zamanda Xtremcoin akıllı sözleşme sayfasına Etherscan’dan ulaşabilirsiniz.

Xtremcoin Token için tıklayın.